Územie

Lesný celok Lesy Jasov spol. s r. o., bol určený rozhodnutím KLÚ v Košiciach č. 2009/00097 zo dňa 11.05.2009 o celkovej výmere 6084,2048 ha.

Lesný celok Lesy Jasov spol. s r. o. tvoria tieto lesné hospodárske celky:

LHC Rozloha
(ha)
Jasov 2166,8119
Poproč 3472,6740
Medzev 44,7189
Spolu LHC 6084,2048