Licitácia

Lesy Jasov s.r.o.
Podzámok 166/28
044 23 Jasov

vyhlasuje a pozýva Vás na

licitáciu surového dreva

Termín konania: 20.03.2019 - 22.03.2019

so začiatkom 20.03.2019 o 08:00 hod a ukončením 22.03.2019 o 13:00 hod.

Miesto konania: Manipulačno-expedičný sklad - areál Píla Počkaj

Akosť: Listnaté piliarske výrezy I. - III. triedy akosti
množstvo, dreviny: cca 55 m3 dub
množstvo, dreviny: cca 20 m3 buk, javor

Kontaktná osoba:
Ing. Ondrej Novotný
Tel.: +421 911 670 085
E-mail:

Ing. Peter Šebest
Výrobný riaditeľ