Kontakty

Lesy Jasov, s.r.o.
Podzámok 166/28
044 23 Jasov

Mobil: +421 911 670 055
Tel.: +421 55 489 84 21, 22
E-mail:

Výrobný riaditeľ:
Ing. Peter Šebest
Mobil: +421 911 670 035
E-mail:

Technicko-hospodársky riaditeľ:
Karol Román
Mobil: +421 911 670 145

Manipulačno-expedičný sklad:
Ing. Ondrej Novotný
Mobil: +421 911 670 085
E-mail:

Ekonomický úsek:
Alexandra Durová
Mobil: +421 911 670 055
E-mail:

Lesný obvod 01:
Milan Štovčík
Mobil: +421 911 670 395

Lesný obvod 02:
Gerhard Gedeon
Mobil: +421 911 670 375

Lesný obvod 03:
Bc. Ivana Bučková
Mobil: +421 911 670 545

Lesný obvod 04:
Oto Brösztl
Mobil: +421 911 670 275